Onze gegevens

Concept55 maakt deel uit van LittleLouvain Commv – BE0768.346.205. Je kan ons bereiken via elien@littlelouvain.com of elien@concept55.be

Verhuurder en huurder

LittleLouvain Commv is de verhuurder van de ruimte in de Molenstraat 55 te Keerbergen.

Met huurder wordt bedoeld: de persoon of de organisatie die de ruimte huurt van en de huurovereenkomst sluit met verhuurder: hierna aangeduid als huurder. De huurder gaat bij betaling van het factuur akkoord met onderstaand huurreglement, en de betaling van de prijs.

Huurreglement

Aanvraag & reservatie

Huren kan vanaf 1 dagdeel (4 uren)

  • 8-12u
  • 13-17u
  • 18-22u

Wanneer er direct 2 dagdelen geboekt worden, geniet de huurder van een voordelige dagprijs. (Prijzen op aanvraag). De huurder dient zich te houden aan de vastgestelde begintijd en eindtijd.

Huren kan exclusief en inclusief catering

Het tarief per dagdeel wordt standaard aangevuld met een kost per persoon voor koffie, water en thee per dagdeel. Huren kan zowel inclusief als exclusief catering. Wenst de huurder catering? Dan wordt dit op voorhand meegedeeld via mail, waarna er een gedetailleerde offerte wordt opgesteld. Alles wat gevraagd werd door de huurder of in de offerte zat, wordt aangerekend.

Extra non-alcoholische dranken of snacks mogen zelf worden meegenomen door de huurder, zolang de verpakkingen terug worden meegenomen.

Extra’s zoals notitieboekjes

Extra’s zoals notitieboekjes zijn standaard niet aanwezig, maar er kan voor een meerprijs wel voor gezorgd worden.

Offerte

Wanneer je jouw reservatie-aanvraag hebt ingediend, krijg je binnen enkele werkdagen een gepersonaliseerde offerte met al de kosten. Deze offerte is 7 dagen geldig, en de huurder moet binnen deze termijn akkoord gaan met de voorwaarden. Als de huurder goedkeuring geeft, gaat hij akkoord met dit huurreglement en het betalen van de tarieven.

Betaling prijs

Het factuur wordt volledig betaald voor de aanvang van de activiteit.

Annulatie

Er kan geannuleerd worden zonder kosten, op voorwaarde dat de annulering uiterlijk 14 dagen op voorhand via mail (elien@littlelouvain.com) wordt gecommuniceerd.

Bij laattijdige annulering geldt het volgende:

  • Tussen de 13 à 7 dagen op voorhand: 50% van het totaalbedrag
  • Tussen de 6 à 3 dagen op voorhand: 70% van het tarief (catering kan niet meer geannuleerd worden).
  • 2 dagen à dag zelf: volledige bedrag

Bij eventuele betwistingen zijn de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Schade en verbod

  1. Roken is verboden in de ruimte, dit mag enkel buiten op het terras (peuken in de daarvoor voorziene asbak).

2. De huurder is verantwoordelijk voor brand, ongevallen en beschadiging, tenzij hij/zij kan bewijzen dat deze zaken het gevolg zijn van nalatigheid of door een fout van de verhuurder. Alle kosten die hieruit voortkomen worden op de huurder verhaald.

3. Respect voor de buren is noodzakelijk, daarom mag de muziek enkel op laag volume (als achtergrondmuziek).

4. De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging aan het gebouw en/of de inboedel ervan, niet alleen veroorzaakt door de huurder zelf, maar ook door deelnemers of medewerkers en derden die aanwezig zijn of verbonden zijn met de activiteit. Al de kosten om schade te herstellen of schoon te maken, worden doorgerekend aan de huurder. Er wordt hiervoor een afrekening opgestuurd, die binnen de 14 dagen betaald dient te zijn, anders geldt 12% interest per jaar, vanaf de vervaldag gerekend.

5. Littlelouvain CommV heeft het recht om tijdens de activiteit langs te komen, om na te gaan of het reglement wordt nageleefd.

6. Het is de huurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de huurovereenkomst of reservering aangegeven activiteit te gebruiken, of aan derden te verhuren.

7. In de gehuurde ruimte mag er niets aan de muren worden bevestigd of geplakt.  Er mogen geen gaten worden gemaakt in de muren. Gebruik van plakkers, tape, stickers, punaises, spijkers en nieten is verboden. Ook op de ruiten mogen geen post-its of andere zaken geplakt worden. Indien dit wel wordt gedaan en er vuil of de ramen aanwezig is, wordt een kost van €50 excl btw. aangerekend voor het kuisen van de ramen.

8. De sleutel wordt aan de huurder overhandigd door de verhuurder bij het begin van de gehuurde periode. Na de activiteit en het opruimen van de zaal, zal de sleutel direct terug worden overhandigd aan de verhuurder. De huurder is verantwoordelijk voor de sleutel en zal bij verlies een vergoeding van €50,-verschuldigd zijn.

Wifi/ internet

Wanneer er een internetstoring is, kunnen Concept55 en Littlelouvain niet verantwoordelijk worden gesteld.

Wanneer de huurder gebruik maakt van Ons Wifi- netwerk, ligt de verantwoordelijkheid bij de huurder rond zijn/haar gegevens. Bij schade en/of inbraak op het netwerk ligt elk risico bij de huurder. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele opgelopen schade.

Elektriciteitspanne

Wanneer er een niet voorziene elektriciteitspanne is, zijn Concept55 en Littlelouvain niet verantwoordelijk.

Verzameling gegevens

De gegevens van huurders worden enkel opgeslagen voor eigen doeleinden (om contact op te nemen en de samenwerking vlot te laten verlopen).